Bardzo wiele chorób ma charakter zakaźny – o tym oczywiście nikomu nie trzeba mówić. Gros spośród nich wywołane zostaje przez kontakt z mikroorganizmami, czyli grzybami, bakteriami, wirusami i prionami atakującymi układ odpornościowy. Zakażenie drobnoustrojami prowadzi do niezwykle wielu różnych chorób, czasami przewlekłych a nawet śmiertelnych. Choroby zakaźne łatwo przenoszą się pomiędzy różnymi organizmami, niejednokrotnie doprowadzając do rozwinięcia się epidemii. Oczywiście, należy pamiętać, że nie każdy wirus czy bakteria wywołuje przeziębienie czy inne choroby, atakuje układ immunologiczny. Do zarażenia schorzeniem może dochodzić w wielu różnych sytuacjach. Zarówno przez kontakt z zakażonym osobnikiem – rezerwuarem zarazków – przez bezpośredni kontakt z chorym nosicielem lub nawet przez kontakt z glebą czy skażoną wodą! Leczenie chorób zakaźnych prowadzi się nie poprzez leczenie objawowe, ale przyczynowe. Pierwotnym i głównym celem leczenia jest pozbycie się mikroorganizmów wywołujących chorobę oraz zminimalizowanie skutków zakażenia dla zaatakowanego organizmu. Jako podstawowe działania profilaktyczne w wypadku chorób zakaźnych wymieniane jest odizolowywanie chorych, szczepienia ochronne, izolacja, leczenie i ubój sanitarny zakażonych organizmów zwierzęcych. A także dokładna sterylizacja narzędzi medycznych oraz wiele innych działań i czynników.