Większość rodziców małych dzieci przynajmniej raz w swojej karierze spotkało się z przestrogami na temat zasłaniania dziecku ucha, "bo się przeziębi". Zapalenie ucha u małych dzieci to sprawa bardzo nieprzyjemna, choć niezbyt popularna. Zwykle jednak gdy już raz dojdzie do powstania ogniska zapalnego, trudno się go ponownie pozbyć i ma tendencje do nawracania. Tak jest w przypadku tej choroby. A czym właściwie jest zapalenie ucha? To choroba zakaźna wywoływana przez gromadzenie się w uchu jałowego płynu, konkretnie w jamie bębenkowej ucha. Zwykle wysiękowe zapalenie ucha występuje u dzieci do 10 roku życia, znacznie rzadziej u osób dorosłych. Najczęściej do zapalenia wysiękowego ucha dochodzi u chłopców rasy białej oraz u dzieci z rozszczepem podniebienia. Spośród przyczyn wywołujących tę chorobę należy wymienić: zakażenie górnych dróg oddechowych, przerost trzeciego migdała, stan po bardzo ostrym zapaleniu ucha środkowego, alergia, szczególnie w przypadku alergii oddechowej, rzadziej pokarmowej, hipotyreoza i zmiany bliznowate w okolicach ucha. Leczenie w każdym z tych przypadków ma charakter przyczynowy i opiera się na usunięci konkretnej przyczyny powodującej powstanie stanu zapalnego. W przypadku wdrożenia właściwego leczenia rokowania dla pacjenta zawsze są pomyślne. W przypadku braku podjęcia odpowiednich środków może grozić nawet głuchotą.