Grypa to choroba, która dzięki nowoczesnej medycynie coraz częściej jest przez pacjentów lekceważona. Niesłusznie. Grypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywoływana przez wirusy grypy. Przenosi się ona drogą kropelkową, jest więc stosunkowo zaraźliwa szczególnie w okresie zwiększonych zachorowań. Wyróżnia się trzy typy wirusa grypy – A, B i C. Dwa pierwsze z nich odpowiedzialne są za najcięższe i najbardziej zakaźne przypadki zachorowań, które niekontrolowane prowadzić mogą do wybuchu epidemii a przez to podwyższonej śmiertelności pacjentów. Wirus typu A występuje zarówno u ludzi jak i zwierząt, dlatego też najłatwiej mutuje, przez co staje się odporny na kolejne generacje szczepionek. Ze względu na tę właściwość wirusa typu A stosunkowo najczęściej dojść może do zakażenia na linii zwierzę – człowiek. Wirus typu B występuje jedynie u ludzi i ma tylko dwa istniejące podtypy, dzięki czemu odporny jest na mutacje. Wirus typu C występuje u ludzi i świń, jednak nie powoduje ostrych stanów zapalnych, jedynie obniżoną odporność, łagodne zapalenie spojówek etc. Szczepionki przeciwko grypie produkuje się przede wszystkim dla wirusów typu A, najpodatniejszych na mutacje i przez to najgroźniejszych. Warto z tego powodu pamiętać o regularnych szczepieniach, pozwalających uniknąć zakażenia tego typu chorobami.