Medycyna to jedna z najważniejszych sztuk znanych człowiekowi. Coraz lepsza znajomość ludzkiego ciała, mechanizmów powstawania i istnienia schorzeń oraz ich leczenia i zapobiegania im jest jednym z największych osiągnięć naszej kultury. Ojcem medycyny starożytnej, klasycznej jest Hipokrates, grecki lekarz i wielki uczony znany ze swoich prac na temat medycyny i chorób. Jego przysięga wciąż jeszcze obowiązuje lekarzy, składających ją podczas uroczystości wręczenia dyplomu ukończenia szkoły lekarskiej. Obecnie medycyna opiera się na nowoczesnych odkryciach naukowych z dziedziny bakteriologii, genezy chorób, genetyki, anatomii i wielu, wielu innych. Nie do przeceniania są jej zasługi na polu zmniejszenia umieralności niemowląt, znajomości mechanizmów chorób wieku dorosłego i innych działań okolicznych. Nie da się też opisać wystarczająco dobrze, jak wielkie znaczenie w procesie wydłużania ludzkiego życia miało wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych. Dlatego idąc do lekarza pamiętajmy – ten człowiek poświęcił całe swoje życie ratowaniu innych ludzi. To bohater na miarę większą, niż jakikolwiek komiksowy odpowiednik. Współczesna medycyna daje nam coś, czego nie dała nam żadna wcześniejsza jej forma, homeopatia ani leczenie alternatywne. Dlatego bądźmy za nią wdzięczni!