Miesiączka inaczej zwana okresem lub krwawieniem miesiączkowym jest naturalnym stanem fizjologicznym dojrzałych płciowo kobiet. Występuje w okresie rozrodczym, a więc zaczyna się w okresie dojrzewania, kiedy gospodarka hormonalna jest w miarę ukształtowana i kończy się w czasie menopauzy czyli przekwitania. Te dwie granice są ruchome nie mniej najczęściej miesiączka pojawia się przed 16 rokiem życia i mija w okolicy 50 roku życia. Jeśli w tym czasie znika i nie jest to spowodowane ciążą należy ustalić przyczynę. Bardzo często ten nienormalny stan jest spowodowany czynnikami zewnętrznymi, ale zdarza się, że winna jest inna, rozwijająca się w organizmie choroba. O przerwaniu miesiączku w stopniu wymagającym leczenia mówimy gdy nie pojawia się przez kolejnych 6 miesięcy. Może być spowodowana przyjmowaniem określonych leków, nieprawidłowo dobraną antykoncepcją hormonalną, lub chorobami narządów płciowych. Do innych przyczyn należy nadmierne odchudzanie, otyłość, stres. Niezależnie od tego jakie są przyczyny te należy jak najszybciej wykluczyć. Tylko odpowiednio przeprowadzona diagnostyka jest w stanie wyłonić winowajcę, a to z kolei pozwala na rozpoczęcie właściwego leczenia. Nadmieńmy, że diagnostyka jest faktycznie szczegółowa, a pytania zadawane przez lekarza mogą wydać się krępujące.