Historia medycyny jest tak stara jak historia ludzkości. Od początku istnienia człowieka bowiem istniały choroby i próby zwalczenia ich. Początkowo przyjmowały formę zaklęć, uroków, wszelkich desperackich zabiegów zmierzających do ocalenia chorych, cierpiących i umierających ludzi. Z czasem jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Dzięki rozwoju medycyny możliwym stała się walka z większością chorób do tej pory nieuleczalnych, okaleczających czy wręcz śmiertelnych w skutkach. Nowoczesna medycyna dostarczyła nam narzędzi do długiego i zdrowego życia a także narzędzi pozwalających zmierzyć się z przeciwnościami losu. Dostęp do nowoczesnej medycyny pozwala nam nie tylko żyć dłużej, ale też prowadzić taki tryb życia, który jeszcze ten czas na Ziemi wydłuży. Niestety na świecie jeszcze w wielu miejscach ludzie pozbawieni są dostępu do tak zbawiennego narzędzia, jakim jest medycyna. W gestii wszystkich światowych rządów i organizacji leży podejmowanie więc starań zmierzających ku uczynieniu jej jak najbardziej dostępnej i możliwej do wykorzystania. To od nas i naszej wzajemnej solidarności, zależy, jaki poziom życia osiągną ludzie w kolejnych generacjach i pokoleniach. Od naszych decyzji i wyborów, również politycznych zależy stan ludzi w przyszłości, ich zdrowie, dobrobyt, długość życia a nawet osobiste szczęście.