Kora przedczołowa to część mózgu w płacie czołowym znajdująca się najbardziej z przodu i w okolicy oczodołowej. Neurony kory przedczołowej charakteryzują się bardzo długimi dendrytami, które pokryte są znacznie większą liczbą kolców dendrycznych, niż neurony w innych częściach mózgu. Ta część mózgu pełni funkcję akceleratora pamięci roboczej mózgu. Odpowiada za planowanie dalszych działań i ruchów, rozważania ich konsekwencji. Hamuje reakcje spontaniczne, gwałtowne reakcje emocjonalne oraz podobne zachowania. Osoby z uszkodzoną tą częścią mózgu nie radzą sobie z zachowaniem norm społeczny i przez to częstokroć postępują w sposób przez te formy nieakceptowalny. Ze względu na brak możliwości rozważenia skutków swoich czynności często postępują w sposób nierozsądny i nierozważny. Na pewnym etapie badań klinicznych nad małpami stwierdzono, że odcięcie płata czołowego prowadzi u nich do zachowań znacznie spokojniejszych bez zaburzenia funkcji życiowych i czuciowych. Zaczęto więc stosować zabieg lobotomii u ludzi, nie przyniosło to jednak tak zadowalających wyników jak w przypadku małp. Stosowaną ją głównie wobec chorych ze schizofrenią. Szybko jednak zauważono, że osoby po takim zabiegu nie są w stanie podjąć często inicjatywy, ocenić i wyrazić swoich stanów emocjonalnych oraz zrobić wielu innych rzeczy