Historia medycyny jest tak stara, jak ludzkość, ponieważ choroby są równie stare, jak życie. Przez większość historii ludzkość nie dysponowała narzędziami, pozwalającymi skutecznie walczyć z chorobami zakaźnymi i rozwojowymi. Próbowano wielu sposobów, przeważnie z marnym skutkiem – zaklęcia, szamanistyczne rytuały, medytacje czy, w niektórych przypadkach rzeczywiście skuteczne zioła były jedynymi narzędziami, z których korzystać mogli lekarze przez tysiące lat. Sytuację zmieniło odkrycie bakterii oraz wnioski jakie z tego odkrycia wyciągnięto. Dzięki temu już w 1794 roku stworzono w Europie pierwszą szczepionkę. Odkrycie bakterii pozwoliło też na skorelowanie wiedzy o istnieniu drobnoustrojów z wiedzą o różnych rodzajach chorób. Było to też wskazanie właściwego kierunku rozwoju medycyny. Kolejnym wielkim odkryciem z dziedziny medycyny było odkrycie przez Ludwika Pasteura penicyliny oraz jej odkażających właściwości. Pozwoliło to na znaczne ograniczenie ilości chorób i zakażeń wśród ludzi oraz dało narzędzie do leczenia już istniejących stanów zapalnych. Prawdziwie milowym krokiem w medycynie było jednak odkrycie przez A. Fleminga oraz zespół badaczy pierwszych antybiotyków oraz ich skutków dla organizmów żywych. Obecnie medycyna jest na wyższym poziomie niż była kiedykolwiek w historii świata.