Przyjmowanie różnego rodzaju leków może powodować rozmaite reakcje organizmu. O ile w przypadku leczenia jednego schorzenia nie ma większej obawy, że leki będą wzajemnie na siebie oddziaływały o tyle jeśli na stałe przyjmujemy leki, a dodatkowo sięgamy po inne może się okazać, że zacznie się z nami dziać coś niepokojącego. Leki wchodzą ze sobą w interreakcje, które mogą przyjmować różne formy. Problem dotyczy zwłaszcza te osoby, które zażywają jednocześnie kilkanaście leków na różne schorzenia. W zasadzie każdy kolejny specjalista powinien zostać przez nas poinformowany o lekach, które już przyjmujemy. Może się na przykład okazać, że kilka leków wspólnie zażywanych będzie na siebie wzajemnie tak oddziaływało, że praktycznie zneutralizują swoje działanie. Innymi słowy będzie to sytuacja dokładnie taka sama jakbyśmy w ogóle leków nie przyjmowali. Oprócz tego połączenie niektórych leków jest wręcz szkodliwe, lub też może wywołać silne reakcje alergiczne. Dodatkowo należy zapoznać się z ulotkami leków i nie łączyć ich z niepożądanymi substancjami. Mogą to być niektóre pokarmy, soki czy alkohol. Na przykład osoby przyjmujące leki na cukrzycę jak ognia powinny wystrzegać się soku grapefruitowego, a leki nasenne czy uspokajające nie mogą być łączone z lekami na bazie alkoholu, który jest generalnie zabroniony przy zażywaniu leków.