Medycyna to nauka empiryczna, obejmująca całość wiedzy o chorobach i zdrowiu ludzkich oraz o profilaktyce zachorowań. To inaczej tzw. sztuka lekarska. Obecnie określenie "medycyna" odnosi się do opisanych i przebadanych empirycznie odłamów i nauk z tej dziedziny. Do medycyny zalicza się badania biomedyczne, nauki biomedyczne, genetykę oraz technologie medyczne, jak również terapię, psychoterapię etc. W swojej praktyce lekarz zwykle towarzyszy pacjentowi w procesie diagnozy, leczenia i zapobiegania chorobom, wykorzystując przy tym zasób wiedzy medycznej zdobytej w trakcie wieloletnich studiów praktycznych. Zbierając wywiad lekarski lekarz powinien dokładnie dowiedzieć się o: główną przyczynę wizyty, historię obecnych i wyleczonych chorób, obecny tryb życia i sposób spędzania czasu przez pacjenta, choroby rodzinne i obciążenia genetyczne, historię wcześniejszych wizyt lekarskich oraz tło społeczne pacjenta. Badanie dotykowe przeprowadza się, by ustalić objawy i stan pacjenta. W trakcie takiego badania określa się ciśnienie krwi, tętno, temperaturę ciała, stan węzłów chłonnych oraz miejsc obolałych. Dobre badanie lekarskie pozostawia pacjenta z przekonaniem, że został odpowiednio zauważony i potraktowany przez lekarza prowadzącego z szacunkiem. Dlatego podchodząc do badania pacjenta należy pamiętać o delikatności i dobrym słowie.