Antromastoidektomia to operacja laryngologiczna polegająca na opróżnieniu wyrostka sutkowatego znajdującego się na spodniej powierzchni czaszki. W trakcie operacji rozcina się wyrostek a następnie dokładnie oczyszcza się go z zawartości. Pozostałością po operacji jest niewielkie wgłębienie znajdujące się tuż za małżowiną uszną pacjenta. Podstawowym wskazaniem do przeprowadzenia tego typu operacji jest sytuacja zapalenia wyrostka sutkowatego, czyli zapalenia powietrznego obszaru wyrostka sutkowatego, mającego charakter ostrego zapalenia kości. Jest to zwykle powikłanie po ostrym zapaleniu ucha. Takiemu rodzajowi zachorowania sprzyja specyficzna budowa wyrostka sutkowatego – jego pneumatyczny charakter. Powstaje często w sytuacji źle przeprowadzonej antybiotykoterapii przy leczeniu zapalenia ucha środkowego. Głównymi winnymi w wypadku ostrego zapalenia wyrostka sutkowatego jest paciorkowiec ropotwórczy, paciorkowiec zapalenia płuc, gronkowiec złocisty, a także bacteroides czy proteus spp. czy pałeczka ropy błękitnej. W sytuacji któregokolwiek z tych stanów zapalnych konieczne jest wykonanie antromastoidektomii. Ta operacja pozwala nie tylko na uratowanie kości przed dalszą martwicą, ale też uratowanie słuchu i zdolności równoważnych chorego przez resztę jego życia. Naprawdę czasem warto poświęcić jedną kość.